Kurs

Her kjem fyrst ein kort kursplan for neste halvår, under finn du meir informasjon om kvart kurs.

Kursplan vår 2019

1– 2. mars: korgfletting.(FULLT)

 • 1. og 2 mars: Fredag 1 mars: kl. 16.00 – 21.00, og Lørdag 2 mars kl 09.00 – 16.00
 • Pris: 1200kr for 12 timars kurs + materiale 200 – 350kr

15– 16. mars: Neversveip (FULLT).

 • Fredag 15 mars: kl 16.00 – 2100, Laurdag 16 mars: kl 09.00 – 16.00
 • Pris: 1200kr for 12 timars kurs (+ materiale 70kr per boks/fat.)

29– 30. mars: Korgfletting (FULLT)

 • Fredag 29: 16.00 – 2100, Laurdag 30 mars: kl 09.00 – 16.00
 • Pris: 1200kr for 12 timars kurs + materiale 200 – 350kr

27 og 28. april: Korgfletting

 • Lørdag 27: 10.00 – 16.00 Søndag 28: 10.00 – 16.00
 • Pris: 1200kr for 12 timars kurs + materiale 200 – 350kr

6. – 10. mai: USN

 • Underviser på faget «handverk og skaperglede», på friluftsliv Universitetet i Søraust Noreg.

12. mai kl 12.00 – 1500: Spikkekurs for barn.

 • Passar bra for barn mellom 6 -13.
 • Foreldre besteforeldre er velkommen til å bli med!
 • Dropin kurs ved Bø museum, Oterholtvegen 148

14 – 16 juni: Krakk kurs (FULLT).

 • Lær å bygge ein krakk i ask eller hassel, og flett eit stolsete.
 • 3 dagers kurs, alle dagar frå 09.00 – 1600 = 21 timar
 • 2000kr + materialar 500kr
 • Maks 5 deltakarar

22 – 29 juni: Introduction to bushcraft

 • Learning skills to be at home in the wild
 • Sjekk ut fullt program + påmelding på: www.wildhome.live

10 august: Introduksjon i pileflett.

 • 3 timars kurs i pileflett i samarbeid med Telemarksfestivalen.
 • (meire info kjem!)

 

Praktisk info alle kurs:

 • Påmelding: krokvokst@outlook.com. (Fyrstemann til mølla, med atterhald om nok påmeldte. )
 • Stad: Bø i Telemark. Verkstaden ved Bø Museum på Oterholt. (parker ved Bø museum, Oterholtvegen 148 verkstadbygget er eit grått bygg rett før Oterholtfossen.)
 • Kurshaldar har med alt som trengs av materialar og verktøy.
 • Kurshaldar: Mari Fallet Mosand, dagleg leiar av handverksbedrifta «Krokvokst».
 • Sjekk gjerne ut krokvokst på Instagram, facebook eller www.krokvokst.com

Korgflettekurs:

1. – 2. mars
29 – 30 mars
27. – 28. april.

 

Har du lyst til å lære å flette ein soppkorg, handlekorg, vasketøyskorg, vedkorg eller anna?

På dette kurset vil du lære basis fletteteknikkar for å planlegge og flette ei korg i pil og naturmaterialer.  Me startar med å flette ein botn, og held fram med å sette inn stakar og flettar veggar med ulike teknikkar, mønster og fargar. Til slutt lagar me kant og handtak. Det blir gjennomgått fletteteknikkar til runde og ovale korger, med mange variasjonsmoglegheiter i tradisjonelle eller moderne design. Kurset er på 12 timar, og er du nybyrjar rekk du å lage ei korg i løpet av kurset, og lære teknikkane som fylgjer med til dette. Om du er meir erfaren kan du velje å lage ein større eller meir avansert modell, eller kanskje du rekk å lage ein mindre ting som brødfat i tillegg til korga. Moglegheitene er mange. Me flettar i hovudsak i pil, men det vil vere mogleg å eksperimentere med andre naturmaterial som siv, bark og bjørkeris.

Sjølv er eg veldig fasinert av korgmaking fordi ein gjennom kunnskap om teknikkar og  materiale blir i stand til å gå i naturen og skape vakre funksjonelle ting, berre ved hjelp av enkle verktøy og eigne hender. Korgmaking er eit veldig gamalt handverk, det er moro, og ein blir fort hekta på variasjonsmoglegheiter i desse vakre naturmateriala! Velkommen skal du vere!

Datoar:

 • 1.og 2 mars: Fredag 1 mars: kl. 16.00 – 21.00, og Lørdag 2 mars kl 09.00 – 16.00
 • 29– 30. mars: Fredag: 16.00 – 2100, Laurdag: kl 09.00 – 16.00
 • 27 og 28 april: Lørdag 27: 10.00 – 16.00 Søndag 28: 10.00 – 16.00
 • (Eg set antakeleg opp eit kurs i juni/juli, som vil foregå meire ute med plass til litt fleire deltakarar. Kom gjerne med ynskje allereie no om du kjenner at det er noko for deg. 🙂 )

Pris 12 timars kurs: 1200kr.
Materiale kjem i tillegg og avhenger av storleiken på korga. (200 – 350kr)

Maks 5 deltakarar.

Påmelding: krokvokst@outlook.com. (Fyrstemann til mølla, med atterhald om nok påmeldte)

Stad: Bø i Telemark. Verkstaden ved Bø Museum på Oterholt. (parker ved Bø museum, Oterholtvegen 148 verkstadbygget er eit grått bygg rett før Oterholtfossen.

 

Neversveip kurs. 15 – 16 mars

Har du lyst til å lære å lage vakre og solide boksar og fat i never? Kva med ein matboks i never, ein boks til turkaffien, nøtter, musli, eller eit brødfat med tægerkant?

På dette kurset over to dagar lærer du ein gamal handverksteknikk med lokale naturmaterial med mange moglegheiter.

Neversveip er eit gamalt tradisjonshandverk, der ein sveiper never rundt ein mal, og låser nevera ved hjelp av ein spesiell låseteknikk. I tillegg set ein inn for på innsida av boksen /fatet slik at det ferdige resultatet blir solid og haldbart.

På kurset rekk du å lage fleire ulike boksar eller fat, alt avhengig av kva type du vel, og kor erfaren/ raskt du arbeider. Det finst mange ulike malar og formar tilgjengeleg du kan velje mellom, eller du kan lage din eigen mal til å ta med heim.

Fredagen brukar me til å sveipe nevera rundt malar, og laurdagen brukar me til å lage botn og lokk, eller tægerkant på fata. Eg vil vise korleis ein kan bruke handverktøy for å lage lokk og botn, eller bandsag og bandslipar for dei som ynskjer det.

Nevera er sanka lokalt i Bø i Telemark. Visste du at noma brukar sveipa neverboksar til smør på restauranten sin? Never inneheld betulin verkar konserande på matvarer. Eg trur never kan få ein ny renessanse i våre dagar, fordi det er så solid og haldbart, og eit utruleg godt alternativ til plast. Velkommen på kurs!

15 – 16 mars: Neversveip.

 • Fredag 15 mars: kl 16.00 – 2100, Laurdag 16 mars: kl 09.00 – 16.00
 • Pris: 1200kr for 12 timars kurs (+ materiale 70kr per boks/fat.)

”Nävern er formbar, stark, röttålig och vattentät, den andas och flyter. Den luktar inte och sätter ingen smak. Den är förnybar och växer lokalt – på Sveriges tredje vanligaste träd…”) (Hemslöjd nr 1 2019)

 

 

Krakk kurs: 14 – 16 juni

 • Lær å bygge ein krakk i ask eller hassel, og flett eit stolsete til.
 • 3 dagers kurs, alle dagar frå 09.00 – 1600 = 21 timar
 • 2000kr + materialar 500kr
 • Maks 5 deltakarar

Har du lyst til å lære å lage ein solid krakk av lokale tre rett frå skogen, og flette eit vakkert sete til?

Kurset tek deg gjennom mange ulike teknikkar innan «grønsløyd» eller «green woodworking». Du lærer å lage eit funksjonelt og solid møbel av materialar rett frå skogen, ved hjelp av enkle handverktøy som sag, øks, bandkniv og bor. Du lærer også mykje om treets anatomi, og tresamanføyningar der ein utnyttar at tre krympar når det tørkar. Ein veldig interessant og morosam teknikk. Me kjem til å vere delar av kurset ute, så kle deg etter veret.

Eg tek utgangspunkt i at alle rekk å lage ein enkel voksen krakk i ask og hassel, eller ein barnekrakk eller peiskrakk i ask. Har du litt erfaring eller lyst til å arbeide litt sjølvstendig utover kurstidene er det fint mogleg å lage høg krakk, barkrakk eller eige design.

Dag 1: denne dagen brukar me til å sage og kløyve materialar, og me telgjer sprossar og setesprossar som me set til tørking.

Dag 2: me lagar stolbein og set saman krakken.

Dag 3: Denne dagen lagar me stolsetet. Du Kan velje mellom mange ulike mønster i setet, og materialar som papirsnøre, sjøgras eller sisal.

Valfri dag: Om du har lyst til å bli med meg ut i skogen ein dag i forkant av kurset er du velkommen til det. Me feller trea for hand, og ber dei ned til bil med tilhengjar. Om du vil vere med slepp du å betale materiale kostnad til kurset. Eg reknar med 4 – 5 timar til dette. Berre skriv meg ein melding om du er interessert, så finn me ein dato.

 

Kunstworkshop : mark making og «inn i det ukjente.»

 • Dato: (ukjent) Antageleg slutt august.
 • Pris: 500 kr, materialar inkludert.
 • Max 12 deltakarar.

I samband med utstillingsopning til prosjektet «inn i det ukjente» med Zoeé Eskes og Mari Fallet Mosand held eg ein liten workshop. Meire informasjon kjem etterkvart, og påmelding blir mogleg ca frå 1 mai. Sjå foreløpige stikkord om kursinnhald nedanfor.

 • Med inspirasjon frå «Art based invironmental education.»
 • Naturen som evig inspirasjonskjelde
 • Koma i kontakt med det undermedvetne, og ukjente landskap i oss sjølve.
 • «mark making» med kol, blekk og jordpigment.
 • Eksperimentere med handlaga skrivereiskap.
  Natur og observasjon. – sjå utover
  Dikt som utgangspunkt.
  Musikk som utgangspunkt. Teikne i blinde, skru av logiske hjernen, rasjonelle dagsbevisstheit. Sjå innover.
 • miste kontrollen.
 • Skapelsesprosess som balansegang mellom orden og kaos.

Sjekk gjerne ut «mari.fallet.mosand» på instagram for inspirasjon.

Kurs i Pileflett. (Telemarksfestivalen)

DSC09520.JPG

Har du lyst til å få ei innføring i pileflett? På dette 3 timars kurset vil du lære basis fletteteknikkar for å planlegge og flette ei mindre korg i pil. Me flettar i hovudsak i økologisk pil dyrka i Bø, men det vil vere mogleg å eksperimentere med andre naturmaterial som siv, bark og bjørkeris. Eg legg opp til at alle rekk å lage ei mindre korg/ brødkorg/ serveringsbrett eller fat til servering av mat.

Sjølv er eg veldig fasinert av korgmaking fordi ein gjennom kunnskap om teknikkar og  materiale blir i stand til å gå i naturen og skape vakre funksjonelle ting, berre ved hjelp av enkle verktøy og eigne hender. Korgmaking er eit veldig gamalt handverk, det er moro, og ein blir fort hekta på variasjonsmoglegheiter i desse vakre naturmateriala! Velkommen skal du vere!

Påmelding: krokvokst@outlook.com.

Stad: …. info kjem

Pris: … info kjem

Kurshaldar har med alt som trengs av materiale og verktøy.

Kurshaldar: Mari Fallet Mosand, dagleg leiar av handverksbedrifta «Krokvokst».

Sjekk gjerne ut krokvokst på Instagram, eller www.krokvokst.com for inspirasjon.

 

 

 

 

 

Diverse bilete frå tidlegare kurs: