Uncategorized

Bærekraftig materialbruk

Eg vil skape miljøvenlege, unike, og lokalt forankra produkt, med lenker både bakover i tida, og inn i framtida. Tre er eit fornybart naturmateriale, og eg hentar dette i nærmiljøet der eg bur. Produkta går an å reparere, gjenbruke eller resirkulerast.

Om det som blir lagd i dag i større grad blir laga av tre, enn for eksempel av plast eller metall, kan nye tre plantast, som vil ta opp meir Co2, samtidig som utslepp frå den ekstreme plasttilverkinga minskast.

DSC_0035 - Kopi

(framsidebilete: Helge Eek)

Legg att eit svar